10 thực phẩm tối đa “hỏa lực tinh binh” cho nam giới (Phần 2)

“CÓ THỰC MỚI VỰC ĐƯỢC ĐẠO”, Nam giới không tự nhiên mà được gán cho từ “Phái Mạnh”. Tất cả đều nằm ở bí quyết ăn uống cả đấy. Tiếp nối chủ đề ăn gì bổ tinh trùng kì trước, các loại dưỡng chất được xem là thần dược của đàn ông sẽ được trình…